Het beloofde land

bel06bel01bel05bel11bel04bel12bel03bel09

 

 

 
De plek waar Mozes de tien geboden ontving en de boodschap van God hoorde in de brandende braamstruik, werd een bedevaartsoord. Vanaf 500 na Christus ontstond er een klooster, genoemd naar Sint Katherina.
Zoals bij meerdere audio visuals is de tekst opgenomen in de studio van Ton Bijlsma ingesproken door Wim Arts, nu te vinden op deze site. Voorheen had ik een apart tabblad religie. Daar stonden deze AV op, en ook ‘Eyes of Buddha’ en ‘Gebeden in de wind’ Deze heb ik nu ondergebracht bij reizen of bergwandelingen. Voor mij is religie een deel van een land waar je op dat moment te gast bent en ik ben dan ook gefascineerd wat mensen beweegt om zo intens met een geloof bezig te zijn.

Tekst audio visual:

Daarom ben Ik nedergekomene, dat Ik het verlosse uit de hand der Egyptenaren, en het opvoere uit dit land, naar een goed en ruim land, naar een land, vloeiende van melk en honig. Exodus 3 vers 8.

De Sinai verbindt de continenten Afrika en Azië. Deze woestijn is dikwijls een doorgangsweg geweest voor vele volkeren op weg naar veiliger oorden of zoekend naar het paradijs. Zo ook voor het volk van Mozes dat Egypte ontvluchtte en op weg ging naar het beloofde land. Het is hier in de Sinai dat de Israëlieten 40 jaar dwaalden en afwachtend opkeken naar de hemel. De Sinai is bergachtig, mooi en vol labyrinten en rivieren van zand. Het land lijkt dor, maar de nabijheid van de zee geeft voldoende vocht om wolken te laten ontstaan. Oases met vruchtbaar water gaven zo overlevingsmogelijkheden aan de vluchtende Israëlieten, die na een nieuwe boodschap van God, verder reisden naar het huidige Israel.
De plek waar Mozes de tien geboden ontving en de boodschap van God hoorde in de brandende braamstruik werd een bedevaartsoord. Vanaf 500 na Christus ontstond er een klooster, genoemd naar Sint Katherina, die aan een marteldood was gestorven. Mozes is een heilige, zowel in de islam als in het christendom. Het klooster heeft altijd gastvrijheid geboden aan beide godsdiensten. Onder de kruisvaarders werd het byzantijns en dat is het tot op heden gebleven. De moderne pelgrims komen nu met busladingen tegelijk over comfortabele asfaltwegen naar Sint Katherina, einddoel van bijbeldikke reisboeken. In vroegere tijden moest men vaak door vijandig gebied reizen. Nu lijkt het heel anders maar ook vandaag nog verdeelt een strijd dit beloofde land.
Naar de punt van het schiereiland toe, wordt de Sinai steeds bergachtiger en veel plaatsen zijn nog precies zoals God ze heeft geschapen. In de bergen rond Sint Katherina konden kluizenaars in alle afzondering nader tot God komen. Ook nu nog zien vele gelovigen een veertigdaagse afzondering als bezinningsmogelijkheid in tijden dat de mensheid door diepe dalen en crisis gaat. Slechts enkele dagreizen verder is er nog steeds geweld in naam van vlag en kruis, zijn er getuigenissen van exodus en holocaust en schietgebeden van intifada. In het beloofde land heeft haat wortel geschoten.
De natuur belooft nog steeds een betere wereld, visioenen van een woestijn zonder grenzen. Een oase van vrede en een zon die niet meer ondergaat in koud en bloed.


Leave a Reply

Your email address will not be published.