How fortunate

how05how02how06how03how07how04how08

 

 

 

 

In een geheel van beeld, muziek en flarden tekst, kan de verbeelding te werk gaan. Hoe gelukkig is iemand zonder verleden? Ontbreken er niet delen uit het leven? Is dit het resultaat van 2000 jaar beschaving? Is de herfst niet een mooi einde? Is alles tevergeefs?
Muziek van Dead Can Dance met oorspronkelijke tekst van Bertolt Brecht.

Dead can Dance klinkt wat macaber, maar verwijst naar oude muziekinstrumenten die nieuw leven wordt ingeblazen. Het nieuwe is helaas ook weer voorbij. Dead can dance is als duo opgehouden in 1998. Lisa Gerard heeft daarna nog een aantal fantastische CD’s gemaakt.


Comments

How fortunate — 2 Comments

  1. IsmaeflDit artikel ramelmt van alle kanten. Het meest opmerkelijke is dat gesteld wordt dat Allah een andere godheid zou zijn dan God. JHWH is het Hebreeuws voor God, Dieu is het Frans voor God, Gott is Duits voor God, maar toch gaat het over een en dezelfde Entiteit, het Opperwezen. Doe me een lol en zoek eens op hoe Arabische christenen God noemen.Als je een beetje moeite doet, zie je dat hetgeen gesteld wordt onjuist is. Om een voorbeeld te noemen, lees voor de aardigheid eens de genoemde soera, soera De Vrouwen 62-66. De H. Qur’aan placht het Woord van God te zijn, dus het is niet iets dat moslims zeggen, maar hetgeen God zegt. Duidelijk staat er f3f3k in aya 62: Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen wie onder hen ook in God en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.De Nederlandse onafhankelijkheid is gebaseerd op vrijheid van religie. De Spaanse onderdrukker wilde niet dat Nederlanders hun eigen keuze maakte. De schrijver van dit artikel oordeelt ook over hen die een andere religie willen aanhangen dan de zijne. Hoe ver gaat hij hierin om deze keuzevrijheid te beperken? Worden er dadelijk korans verbrand? Ouderwetse brandstapels? Een Bloedraad die moslims voor de keuze gaat stellen? Ik ben trots op Nederland en de godsdienstvrijheid die onze voorvaderen bevochten hebben. Soera De Tafel 46: En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvf3f3r in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen God heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien God had gewild zou Hij u allen tot e9e9n volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot God zul je allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt.

  2. Als je een website hebt komt er enkele keren per dag spam binnen ondanks een twee anti spam plug inns; Bovenstaand is absoluut geen reactie op een bewering in de serie How Fortunate. Als mensen in God, Allah of Boeddha willen geloven, prima maar leg een bepaald manier van leven niet dwingend op aan anderen. Op een bepaalde manier komt dan in deze reactie ook naar voren. Ik vraag dan ook de inzender nader aan te geven waar mijn artikel rammelt. Het gaat trouwens om een audio visual ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.