AV Brief van de bisschop

Brief van de bisschop is een audiovisuele aanklacht tegen het kindermisbruik in een aantal katholieke instellingen gedurende de afgelopen halve eeuw. Het wordt nu door het Deetman onderzoek afgedaan als een zaak van het verleden van de grote katholieke instellingen van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Daarna kwam de periode van bagataliseren, het in de doofpot stoppen, ontkenning en slachtoffers negeren en in de kou laten staan. De vraag is of er voldoende maatregelen zijn genomen om het kindermisbruik helemaal te laten stoppen. Ook is er kritiek op Deetman dat het onderzoek alleen bisschoppen noemde die inmiddels geen bisschop meer zijn.

Rogier Timmermans spreekt de tekst in.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.