Een stromende golf idealen

zwart01zwart02zwart03zwart04zwart05zwart06zwart07Unregistered RawShooter essentials 2005 1.1.2 bld 14Unregistered RawShooter essentials 2005 1.1.2 bld 14ari03Unregistered RawShooter essentials 2005 1.1.2 bld 14ari05ari06Unregistered RawShooter essentials 2005 1.1.2 bld 14dommel01dommel08dommel05dommel07dommel09dommel10dommel11

Zwart wit fotografie: Alfons Ising;
Dieren, insecten, vlinders en landschappen:
Ari Martinali;
Bloemen en landschappen: Marco Ising

De Dommel staat symbool voor het natuurherstel van de jaren 70 van de vorige eeuw. Een co-productie met Ari Martinali en fotografie van Alfons Ising. Ari vind ik zeer sterk in het kleine werk. Mijn vader was actief in de zwart wit fotografie. Veel heb ik van hem opgestoken. Toen Urbex (Urban Exploring) nog niet bestond was hij dat al aan het fotograferen.

De tekst is ingesproken door Yvonne Beeuwkes. Zij is lid van toneelvereniging “Matigheid en Genoegen” in Gennep. Volledige tekst van de Dommel:

Plateau Haagven is een grensoverschrijdend natuurpark, daar stroomt de Dommel Nederland binnen. De Dommel snijdt bochten af in het Brabantse land en meandert weer nieuwe bochten uit. De oevers zijn met een overdaad aan planten begroeid. Flora en fauna bloeien en groeien. Libellen wachten tot de zon iets hoger staat en scheren dan glinsterend in hun spiegelbeeld. Zij zijn weer prooi voor kikkers en vogels. Op de oevers is een bloemenpracht in eindeloze variaties van geuren en kleuren zichtbaar. Vochtminnende planten zoals de orchidee sieren de weilanden, die omzoomd zijn door populieren en wilgen. Met de wind mee wuift en fluistert het fluitekruid. Een goed waarnemer ziet de contouren van het beekdal. Onze grootouders plonsden, roeiden en zwommen in de Dommel en geloofden toen in een veelbelovende toekomst. Idealen vloeiden over naar een harde realiteit. Eind jaren 60 van de vorige eeuw was de bodem bereikt van wat er te vervuilen viel. Het water kleurde donker, een  hangende treurwilg hield het nog net vol, veldbloemen verwelkten en enkel de industrie bloeide. Nederland wachtte zwijgend op de Belgen, maar de zuiderburen maalden niet om de  Dommel. Een enkele commissie vergaderde oeverloos en veel beslissingen werden aan de wilgen gehangen. Een  modderpoel aan afspraken en gebakken lucht. In de lucht namen de vogels de vlucht, de visstand bereikte een historisch dieptepunt en de bijna dode treurwilg kon alleen maar zwijgend toekijken.

In de jaren 80 werd de woordenstroom langzaam gekeerd in de verbetering van het leefmillieu. De Dommel voegt zich in ’s Hertogenbosch samen met de Aa tot de Dieze. De geschiedenis van de binnenstad is vergelijkbaar met de Dommel. In de middeleeuwen waren de Dommel en de Aa belangrijke waterwegen, die langzaamaan  hun betekenis verloren. Door ruimtegebrek werd  vaak over het water heen gebouwd. Het aantal overkluizingen en bruggen nam dusdanig toe, dat de functie van de waterweg volledig verdween. In de jaren 60  was de Dommel een open riool, die men zo snel mogelijk wilde dempen. De ondergang van de vooruitgang. Na het keerpunt in het milieubeleid, was ook de uitverkoop voorbij van de eeuwenoude gevels. Een toegenomen historisch bewustzijn leidde tot het behoud van de oude cultuur en karakteristieke doorgangen en stadsgezichten.

Gevoed door smeltende voorjaarssneeuw zet de Dommel vruchtbare klei af op de ontluikende oevers en weilanden. Verwinterde moerassen worden weer drassig. Plots een schim boven het water. Een oplichtend diamantje in een onvoorspelbare duikvlucht.  Typische felblauwe kop, een oranje lichaam met zwart/witte accenten. Er is geen twijfel mogelijk, weer een ijsvogel! Hij vliegt af en aan naar hun nest in de modderige oeverwand. Het huidige natuurbeleid vindt zijn wortels in de Dommel.  Natuur weer zo vrij als een vlinder.


Leave a Reply

Your email address will not be published.