AV Gates of the Arctic

Een vrijwel onbekend Nationaal Park in Alaska.
In Alaska is de Brooks Range de geografische scheiding tussen de Taiga en het arctische noorden. De permafrost vormt de onderlaag voor de toendra. In de Brooks Range heersen de poolwinden van het noorden over de gletsjervalleien. Het droge winterklimaat zorgt voor een bevroren woestijn. De bergen zijn van graniet. De zuidkant is wat glooiender door het smeltende water. De boomgrens ligt een eind zuidelijker. Caribou, Dall Sheep, wolven en grizzly’s komen voor. In de Brooks Range ligt het bijna grootste nationale park van de Verenigde Staten en tegelijk ook het meest onbekende: Gates of the Arctic. Pas eind mei herovert het licht de duisternis en de lente begint.


Leave a Reply

Your email address will not be published.