Atlantis

atlantis02atlantis17atlantis05atlantis09atlantis06atlantis07atlantis14atlantis04atlantis03atlantis01atlantis11
____________________________________________________________________________________________
Eb en vloed aan de Atlantische oceaan herinneren ons aan de vloed zonder eb die een einde maakte aan Atlantis, volgens Plato een van de meest hoogstaande beschavingen in de wereld. Plato dateert Atlantis ruim 10.000 jaar voor zijn tijd en dat is wetenschappelijk het einde van de laatste ijstijd. Plato beschreef een ramp met enorme vloedgolven, voorafgegaan aan een enorme vuurzuil. Geleerden zien een vulkaanuitbarsting, die de vloedgolven veroorzaakte. De as van de vulkaanuitbarsting bedekte de toenmalige gletsjers. De absorptie door de zon en de vele extra kooldioxide van de vulkaanuitbarsting zorgden voor het stijgen van de zeespiegel en het einde van de ijstijd. De zondvloed van Noah is een van de vele andere overleveringen die we kennen. De Atlantische oceaan is getuige geweest van het opkomen en ondergaan van vele beschavingen als de renaissance en de gouden eeuw. Plato schreef de ondergang van Atlantis toe aan de toorn van Poseidon. Zeus zag dat de bewoners van Atlantis zich te buiten gingen aan hebzucht en macht en de goden de rug toekeerden.
In deze tijden is de Atlantische oceaan opnieuw getuige van een hoogwaardige beschaving, die zich van de goden aan het afwenden is en gekenmerkt wordt door hebzucht. De wereldbevolking is de afgelopen eeuw verdrievoudigd. Deze toegenomen wereldbevolking stelt zich niet tevreden met een drievoudige verbruik van brandstoffen. In de afgelopen 100 jaar is de industriële productie 50 keer zo groot geworden, waarbij verreweg het grootste deel voor rekening van de laatste 50 jaar komt. En voor rekening van de natuur. In de Alpen is het terugtrekken van de gletsjers duidelijk zichtbaar, in bijvoorbeeld de Glacier de Gorbassiere, In Wallis Zwitserland. Aan de noordkant van de berg is het nog steeds een imposant gezicht, maar de verwachting is dat deze gletsjer binnen 25 jaar is verdwenen, terugkerend waar het water eens vandaan kwam. Nergens ter wereld is de gevoeligheid voor temperatuurveranderingen zo groot als op de grens tussen ijs en warmere omgeving. Een kleine temperatuurverhoging zal direct te zien zijn in het terugtreden van gletsjers. Niet alleen in de Alpen zijn de gletsjers zich aan het terugtrekken, maar ook met name in Alaska zijn de gletsjers aan het smelten door het opwarmen van de aarde. Er zijn nog steeds discussies of de aarde nou wel of niet opwarmt. Tot de jaren tachtig dacht men nog dat een nieuwe ijstijd in aankomst was, immers onderzoek had aangetoond dat een wisseling van de warmere en koudere perioden van de aarde om de 10.000 jaar plaats vond en de laatste ijstijd was een 10.000 jaar geleden. Dat er nu sprake is van een richting een andere kant is veel meer een reden om aan te nemen dat de mens, een grotere impact heeft op de omgeving als tot op heden werd verondersteld. Het rijzen van de zeespiegels is vaker voorgekomen in de geschiedenis van de aarde. En als de vloed is weggeëbd, zullen er nieuwe overlevenden zijn. Alle leven op aarde is in de zee begonnen, de natuur past zich aan. En als er geen kunstenaars meer zijn, is er altijd nog de scheppende kracht van de zee. Mythe of historische werkelijkheid? Doemdenken of oplossingen zoekend in de moderne technologie? Religie of voorspelling? Wetenschap of bijgeloof? Poseidon of een vulkaanuitbarsting? De zoektocht naar Atlantis gaat door.

De tekst is ingesproken door Claudia Schillings van geluidsstudio Ton Bijlsma. In 2002 heb met deze serie een goed resultaat gehaald op de nationale wedstrijd van het NFG. Zelf vind ik dat ik later betere series heb gemaakt, die minder resultaat gaven. Tegenwoordig moet je een serie inleveren zonder naam van de maker. Wel zo eerlijk.


Leave a Reply

Your email address will not be published.