Himalaya stove project

Het geld wat ik dit jaar voor Nepal hebt opgehaald gaat naar Himalaya Stove project.
Zij plaatsen in Nepal energie efficiënte houtvuur fornuizen. Slechte ventilatie in huizen is 1 van de grote sterfteveroorzakers in Nepal. Een silent killer. Door het meer plaatsen van deze energie efficiënte  fornuizen wordt er op kleine schaal structurele hulp geboden aan Nepal. Een land dat zwaar getroffen is door de aardbevingen dit jaar. Daarnaast betekent dat er minder bomen worden gekapt. In mijn volgende reis naar Nepal zal ik een aantal huizen bezoeken waar deze in gebruik zijn. Zie ook de YouTube film.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.